Projektai

2020 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendintas projektas “Kapinių infrastruktūros gerinimas”. Projekto vertė 878,00 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto metu Kapčiamiesčio kapinėse pastatyti 3 vnt. įrankių stovų (su įrankiais), skelbimų lentomis, ženklais draudžiančiais gyvūnus vedžioti kapinių teritorijoje ir viešinimo lentelėmis.


2020 m. pagal Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą įgyvendintas projektas “Aktyvūs ir vieningi”. Projekto vertė 2000,00 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto metu organizuota gerosios patirties kelionė į Pakruojį, aplankyta Guostagalio kaimo bendruomenė ir Pakruojo dvaras. Organizuotas Padėkos vakaras bendruomenės nariams.


2020 m. pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles įgyvendintas projektas “Kapčiamiestiečių sąskrydis”. Projekto vertė 1500,00 Eur, projektą finansavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Projekto metu organizuotas renginys “Kapčiamiestiečių sąskrydis”.


2020 m. įgyvendintas Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas – Tinklapio “Mano Kapčiamiestis” sukūrimas. Projekto vertė 1000 Eur, projektą finansavo VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas.


2019 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendintas projektas „Lauko vazonai Kapčiamiesčio miestelio centrinei aikštei”. Projekto vertė 897 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto metu įsigyta 5 vnt. betoninių lauko vazonų ir žemės.


2019 m. pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles įgyvendintas projektas „Mes kartu”. Projekto vertė 1307,21 Eur, projektą finansavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (1167,15 Eur) ir Lazdijų rajono savivaldybė (140,06 Eur). Projekto metu įsigyta sulankstomų kėdžių ir stalų.


2018 m. – 2019 m. pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ įgyvendintas projektas „Bendruomenė viena šeima“. Projekto vertė 6793,76 Eur, projektą finansavo Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybė (6454,08 Eur), Lazdijų rajono savivaldybė (339,68 Eur). Projekto metu organizuota Kapčiamiesčio bendruomenės 15 – os metų veiklos šventė, edukacinė kelionė „Anykščių krašto lobiai“, šeimos šventė „Bendruomenė viena šeima 2019“ ir Kapčiamiesčio bendruomenės sąskrydis skirtas susitikimui su kaimyninėmis bendruomenėmis.


2018 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendintas projektas „Žaliuojantis Kapčiamiestis“. Projekto vertė 910 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto metu prie autobusų stotelės apželdinta teritorija ir atnaujintas Kapčiamiesčio miestelio simbolis „Kapčius“


2018 m. pagal Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo programą įgyvendintas projektas „Piešiu, nes myliu Kapčiamiestį“. Projekto vertė 350 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė (300 Eur), Kapčiamiesčio bendruomenė (50 Eur). Projekto metu sukurtas Kapčiamiesčio bendruomenės logotipas, pagaminta vėliava ir suvenyrai: puodeliai, tušinukai, magnetukai


2017 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendintas projektas „Gražiname savo gimtąjį kraštą“. Projekto vertė 720 Eur, projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė. Projekto metu prie Kapčiamiesčio autobusų stotelės pastatytas medinis ženklas „Kapčiamiestis“.


2012 m. – 2014 m. įgyvendintas projektas „Aktyvi šeima: Raktas į kokybišką gyvenimą“


2011 m. įgyvendintas projektas „Kapčiamiesčio bendruomenės patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams “


2009 m. kartu su partneriais: Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindine mokykla, Kapčiamiesčio seniūnija, Vilniaus E. Pliaterytės vidurine mokykla, E. Pliaterytės draugija, Liksnos (Latvija) pagrindine mokykla įgyvendintas projektas „Emilija Pliaterytė Lietuvos tūkstantmečio kontekste”


2008 m. įgyvendintas projektas Emilijai Pliaterytei paminėti „Ją mena Dzūkijos žiedai“


2008 m. įgyvendintas projektas „Pajuskime Dzūkijos grožį“, kurio metu padarytos nuotraukos eksponuotos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės, Lazdijų krašto muziejuose, Vilniaus mokytojų namuose, buvo dovanojamos garbingiems svečiams švenčių metu

Meniu
Norite paklausti?