Narystė

Informacija

Bendruomenės nariais gali būti visi 18 metų sulaukę veiksnūs Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai bei asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Kapčiamiesčio seniūnijos teritorijoje.
Bendruomenės nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, pateikęs prašymą bendruomenės valdybai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenei ir su ja atsiskaitęs.

Mokestis

Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas 2020 m. birželio 22 d. nustatė metinį nario mokestį – 20 Eur, kuris mokamas einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Nario mokestis gali būti mokamas dalimis:

  • 10 Eur iki einamųjų metų birželio 30 d.
  • 10 Eur iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 
Meniu
Norite paklausti?